Mini stýkače

Mini stýkače TeSys K od Schneider Electric tvoria kompletný rad stýkačov, aj s možnosťou reverzácie, pre spínanie motorov so skvelým pomerom výkon / rozmer, so zníženou hlučnosťou a ľahkou integráciou do všetkých aplikácií. Mini stýkače sú vhodné pre jednoduché riadiace systémy v priemysle, v oblasti infraštruktúry a bývania, v energetike. Ponúkame ich s rôznym ovládacím napätím, AC a DC, aj s nízkou spotrebou. Výkon stýkačov TeSys K je od 2,2kW do 5,5kW, prúd od 6A do 20A.

Filtre 0 12
Technické
Jmenovitý proud
Počet pólů
Napětí ovládacího obvodu
Typ ovládacího obvodu
Výkon motoru
Výrobce
Jmenovitý proud
Vyberte rozsah hodnôt
Jmenovitý provozní proud je daný výrobcem a nejčastěji se jedná o nejvyšší možné hodnoty elektrického proudu v [A], které je zařízení schopno snést bez poruch či fatálního poškození.
Počet pólů
Napětí ovládacího obvodu
Typ ovládacího obvodu
AC - Střídavý proud (Alternating current)
DC - Stejnosměrný proud (Direct current)
Výkon motoru
Výkon motoru, je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství vykonané práce za jednotku času. [kW]
Výrobce
AXIMA nabízí možnost výběru zboží od několika prestižních dodavatelů.
napětí ovladacího obvodu
230 V
jmenovitý proud
6 A
výkon motoru
2,2 kW
typ ovládacího obvodu
AC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
24 V
jmenovitý proud
20 A
typ ovládacího obvodu
AC
počet pólů
4
napětí ovladacího obvodu
230 V
jmenovitý proud
20 A
typ ovládacího obvodu
AC
počet pólů
4
napětí ovladacího obvodu
230 V
jmenovitý proud
9 A
výkon motoru
4 kW
typ ovládacího obvodu
AC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
230 V
jmenovitý proud
12 A
výkon motoru
5,5 kW
typ ovládacího obvodu
AC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
24 V
jmenovitý proud
6 A
výkon motoru
2,2 kW
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
48 V
jmenovitý proud
6 A
výkon motoru
2,2 kW
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
24 V
jmenovitý proud
20 A
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
4
napětí ovladacího obvodu
24 V
jmenovitý proud
9 A
výkon motoru
4 kW
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
48 V
jmenovitý proud
9 A
výkon motoru
4 kW
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
48 V
jmenovitý proud
12 A
výkon motoru
5,5 kW
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
3
napětí ovladacího obvodu
24 V
jmenovitý proud
12 A
výkon motoru
5,5 kW
typ ovládacího obvodu
DC
počet pólů
3
Technická podpora a cenové ponuky