Dopyt 0

Schneider Electric

https://www.schneider-electric.cz/cs/
Firma Schneider Electric je špecialistom na energetický manažment a automatizáciu. Vyvíja technológie a riešenie pre riadenie energií a procesov spôsobmi, ktoré sú bezpečné, spoľahlivé, efektívne a udržateľné. Skupina investuje do výskumu a vývoja inovácií pre udržateľný rozvoj. Poslaním spoločnosti Schneider Electric je slúžiť našim zákazníkom vývojom inovatívnych produktov a riešení, ktoré uľahčujú život tým, ktorí ich používajú.

Video prezentácia

Schneider Electric produkty a aplikácie

Globálny špecialista pre energetický manažment a automatizáciu. Schneider Electric vyvíja technológie a riešenie pre riadenie energií a procesov spôsobmi, ktoré sú bezpečné, spoľahlivé, efektívne a udržateľné. Skupina investuje do výskumu a vývoja inovácií pre udržateľný rozvoj.

Produkty

Spínacie, istiace a ochranné prístroje

 • Inštalačné materiály a systémy
 • Vypínače, zásuvky a krabice
 • Motorové spúšťače
 • Stýkače a ochrany
 • Modulárne prístroje
 • Rozvádzače a rozvodnice

Ovládacie a signalizačné prístroje

Optické snímače a kamerové systémy

Polohové snímače

Koncové spínače polohy

Elektrické pohony

Inteligentné relé, počítadlá, zobrazovače

Bezpečnosť

Aplikácie

 • Energetika
 • Potravinársky priemysel
 • Zdravotníctvo
 • Vodné hospodárstvo
 • Dátové centrá a siete
 • Riadenie strojov
 • Systémy pre procesné riadenie
ControlPanel001-2560x600
ControlPanel001-2560x600