Dopyt 0

European Safety Systems Ltd

http://www.e2s.com/about-us
E2S je popredným výrobcom signalizačných zariadení s najrozsiahlejším sortimentom v oblasti výstražných bezpečnostných signalizačných prístrojov na trhu. S využitím skúsenosti sa po dobu viac ako 20 rokov špecializuje na návrh, vývoj a výrobu vysoko výkonných akustických a optických signalizačných prístrojov pre použitie v rôznych odvetviach. Ústredňa a výrobné priestory, spolu s rozsiahlym vybavením pre návrh, výrobu, testovanie a zaistenie kvality výrobkov sa nachádzajú v Londýne. Súčasne je tu umiestnená aj expedícia výrobkov spolu so strediskom zákazníckych služieb, obsluhujúcich globálny trh.

Video prezentácia

E2S v bodoch

e2s_pozarni_4

Dlhá história založená na výrobe podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka zahŕňa frekvencie výstražných tónov, zvukových vzorov, konfigurácie stojanov a farieb krytov. Vďaka úzkej spolupráci medzi systémovými integrátormi, inžiniermi a svojimi zákazníkmi, vytvára E2S funkčné produkty s jednoduchým rozhraním, inštaláciou a programovaním.

 

e2s_signalizace_5

E2S ponúka výber akéhokoľvek signalizačného zariadenia do všetkých zón nebezpečnosti, aj pre zóny s výskytom plynu alebo prachu (zóna 1, 2, 21 a 22). Vždy sú k dispozícii akustické, optické a kombinované zariadenia s druhom ochrany d (s pevným uzáverom), e (zaistené prevedenie) alebo aj i (iskrovo bezpečné).

 

e2s_ex_zarizeni_3

Výrobky značky E2S majú preverený výkon, ponúkajú štandardné aj zákazkové riešenie pre rôznorodé aplikácie v kombinácii s odborným poradenstvom. Súčasťou filozofie spoločnosti E2S sú kontinuálne reinvestície a vývoj produktov. Preto neustále uvádza na trh nové produkty a súčasne aktualizuje stávajúce obľúbené rady produktov.

 

E2S produkty a aplikácie

Široký sortiment signalizačného zariadenia E2S, ktoré možno využiť v širokej škále odvetví a aplikácií.

Produkty

Vizuálne

 • Majáky a stroboskopy
 • Stavové svetlá

Akustické

 • Sirény, zvony, bzučiaky a húkačky
 • Reproduktory
 • Kombinácia akustických a optických jednotiek
 • Audiovizuálna signalizácia

Opticko – akustická

 • Kombinácia majáku a sirény

Priemyselná pre ťažké prevádzky

 • Výstražné sirény
 • Zábleskové majáky
 • Výstražné kombinácie

Ex – prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

 • Zábleskové majáky
 • Kombinácia sirény a majáku
 • Výstražné húkačky

Aplikácie

Výstražná signalizácia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

E2S ponúka výber signalizačného zariadenia pre zóny nebezpečnosti s výskytom plynu alebo prachu (zóna 1, 2, 21 a 22).

Požiarne, priemyslové a evakuačné aplikácie

Zvukové a vizuálne signalizácie pre požiarne a priemyslové aplikácie od indikátorov až po ťažké zariadenia navrhnuté tak, aby odolávali najtvrdším pracovným prostrediam.

Aplikácie v priemysle

Ťažobný priemysel pre povrchovú a podzemnú ťažbu, chemický a energetický priemysel, pre výrobu aj skladovanie. Riadenie procesov a bezpečnosti.

Doprava a manipulácia

Železničná a materiálová manipulácia, námorná doprava (palubná aj pozemná infraštruktúra).

Univerzálne použiteľné signalizácie

Verejné a hromadné hlásenia s mnoho možnosťami využitia, napr. varovné sirény pred hroziacou katastrofou a evakuačné varovné sirény.

E2S_uvodni_1
E2S_uvodni_1