Čo je digitálna komunikácia IO-Link?

Stroje sú kompaktnejšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie, čo kladie veľké požiadavky na riadiace systémy. Bežné binárne rozhrania už nie sú schopné spracovávať dáta dôležité pre riadenie, preto bol vyvinutý systém IO-Link. O jeho využití a funkciách si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

uvodni foto io-link
uvodni foto io-link

Výkon a flexibilita priemyselných strojov a systémov vďaka priemyselnej automatizácii neustále rastie. Zároveň sa zvyšuje presnosť a možnosti funkcií snímačov, senzorov a akčných prvkov v priemyselnej výrobe.

IO-Link je digitálna komunikácia typu bod-bod (point-to-point) pre jednoduché pripojenie a komunikáciu inteligentných senzorov a akčných prvkov pre priemyselnú automatizáciu. Vznikla ako digitálna náhrada doteraz prevažujúcich analógových výstupov 0 až 10 V, 4 až 20 mA a ako náhrada spínaných výstupov. Hlavnými výhodami sú následné jednoduché napojenie na priemyselné zbernice, rýchly automatický prenos nameraných hodnôt, diaľkové nastavenie aj s automatickou konfiguráciou snímača a podrobná kontrola funkcie. Veľkou výhodou je spätná kompatibilita s klasickým snímaným výstupom.

Ako IO-Link pracuje?

K prenosu dát je používaný bežný signál z binárneho rozhrania 0 a 24 V, ktorý je spracovaný za použitia impulznej modulácie, čím uspokojuje požiadavky na spätnú kompatibilitu so štandardnými snímačmi a akčnými prvkami. Nutným predpokladom je použitie troch dátových prepojení. Bežný netienený priemyselný kábel môže byť použitý k pripojeniu všetkých slave k IO-Link bez ohľadu na ich zložitosť.

Procesné a servisné dáta

Zatiaľ čo súčasné binárne pripojenie snímačov a akčných prvkov je konštruované tak, aby posielalo (prevádzkové) dáta ako jednotlivé bity, a to spínaním stavovej informácie, IO-Link toto úzke miesto odstraňuje. Vďaka riešeniu IO-Link je dostupný procesný (prevádzkový) aj servisný kanál.

Informácie sú posielané vo veľkosti dva byty v intervale 2 ms. To nie len významne zvyšuje množstvo procesných dát, ale taktiež spĺňa aktuálne požiadavky na prenos diagnostických a parametrických dát.

Rozhranie IO-Link je charakterizované týmito technickými parametrami:

  • sériové dvojbodové prepojenie
  • dvoj alebo trojdrôtové rozhranie založené na IEC 60947-5-2
  • netienený štandardný kábel snímača o dĺžke max. 20 m
  • odber prúdu na jeden snímač alebo akčný člen: 200 mA
  • komunikácia využívajúca impulznú moduláciu 24 V ako sériový protokol UART
uvodni foto sensopart snimace
uvodni foto sensopart snimace

Komunikácia

Štandardizovaná technológia umožňuje rýchly a súčasne bezchybný proces prenosu signálu. Nesprávne alebo chýbajúce hodnoty merania sú potom vylúčené. Je možné dokonca nastaviť snímač aj v dobe prebiehajúceho procesu.

Jednoduché použitie

Jednoduché nastavenie parametrov snímača napr. pomocou servisného nástroja SensoIO (prepája snímač s IO-Link k PC, s Windows cez USB) alebo rýchla výmena prístroja s využitím pripojeného modulu IO-Link master, v ktorom sú uložené posledné hodnoty nastavenia parametrov. IO-Link master mapuje pripojené IO-Link slave zariadenia a funguje ako komunikačná brána k nadriadenej priemyselnej zbernici.

Prehľad produktov SensoPart

abstandssensor_ft_55-rlam_500

Najnovšia generácia inteligentných laserových snímačov pre meranie vzdialenosti.

FT 55-RLAM

Nový kompaktný snímač od spoločnosti SensoPart typu FT 55-RLAM pre meranie vzdialenosti je skutočne všestranným prístrojom, ktorý spoľahlivo deteguje všetky druhy povrchov, od tmavých až po vysoko reflexné alebo lesklé. Snímač, pracujúci na princípe optickej triangulácie, ponúka rozsiahle pripojovacie možnosti prostredníctvom analógového výstupu, dvoch spínaných výstupov, IO-Link interface a voliteľného rozhrania RS485. Použitý zdroj laserového lúča zodpovedá požiadavkám na laserové výrobky triedy 1. Snímač sa vyznačuje inovatívnou a používateľsky prívetivou koncepciou ovládania, zahŕňa veľký LCD displej, ktorý je neobvyklý v tejto kategórii.

ft_55-cm_500

Snímače pre snímanie a rozlíšenie farieb – správna verzia pre každú aplikáciu

FT 55-CM

Snímač farieb typu FT 55-CM je rozsahom funkcií a jednoduchým využitím jedinečný vo svojej výkonnostnej triede. Nová generácia snímačov farieb je k dispozícii v troch variantoch, optimalizovaných pre rôzne aplikácie. Integrované polarizačné filtre predurčujú verziu CM-1 ako ideálnu pre použitie v aplikáciách, kde sú snímané lesklé povrchy, napr. pri kovových objektoch. V prípade, keď je potrebný malý svetelný bod, napr. pre detekciu tlačiarenských značiek, je výhodné využiť výrazných predností variantu CM-3. Pokiaľ musí byť snímač umiestnený vo väčšej vzdialenosti od snímaného objektu, potom variant CM-4 ponúka výnimočný pracovný rozsah až do 150mm pri zachovaní veľkej hĺbky ostrosti. Veľký integrovaný LCD displej a vzdialená konfigurácia cez IO-Link stanovujú štandardy, týkajúce sa hľadiska jednoduchosti použitia a konektivity. Táto jedinečná kombinácia uvedených vlastností predurčuje tento snímač pre použitie v náročných aplikačných úlohách s rozpoznávaním a triedením farieb, či už v automobilovom, plastikárskom, farmaceutickom alebo baliacom priemysle.

ft55-rlap

Snímače vzdialenosti pre veľký snímací dosah

FT 55-RLAP(2)

Snímače vzdialenosti typu FT 55-RLAP(2) využívajú metódu merania doby odozvy laserového impulzu (tzv. time-of-light), merajú s maximálnou presnosťou vzdialenosti do 5m. Výstupný signál poskytujú cez analógový výstup (4 až 20mA / 0 až 10V) alebo cez IO-Link, naviac majú taktiež ďalší spínací výstup s funkciou snímacieho okna alebo potlačenie popredia, ktoré možno nastaviť nezávisle na veľkosti analógového meracieho rozsahu. Snímače môžu byť použité napr. pri kontrole priemeru cievok v navíjacích / odvíjacích aplikáciách, pri presnom polohovaní robotických ramien, meraní úrovne plnenia nepriehľadných médií alebo pri meraní výšky.

ft55-rlap

Fotoelektrické snímače pre dlhé skenovacie rozsahy

FT 55-RLHP2

Verzie difúzneho snímača typu FT 55-RLHP2 s komunikáciou IO-Link, ktoré sú k dispozícii voliteľne s jedným alebo dvoma digitálnymi spínacími výstupmi, sa vyznačujú spoľahlivou detekciou objektov na dlhé vzdialenosti (až do 5m pre svetlé objekty alebo do 3m pre veľmi tmavé). Spoľahlivá detekcia cieľového objektu je zaručená aj v prípade rušivého pozadia bez ohľadu na farbu, tvar, štruktúru a vyrovnanie. Difúzne snímače, využívajúce princíp merania doby šírenia laserového impulzu (tzv. time-of-light), sú používané napríklad na kontrolu správnosti montáže gumených a plastových komponentov v automobilovom priemysle, na kontrolu obsadenosti skladových buniek vo výškových skladoch alebo na kontrolu polohy guľatiny v drevospracujúcom priemysle.

Bez názvu-2

IO-Link Master

Modul IO-Link Master spája výhody osvedčeného štandardu IO-Link s výhodami priemyselného Ethernetu a umožňuje jednoduchú integráciu snímačov do siete Profinet, EthernetIP alebo Modbus TCP. Výkonný webový server zaisťuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu modulu Master alebo prepojených snímačov s komunikáciou IO-Link na PC.

Robustné puzdra s krytím IP67 sú navrhnuté pre každodenné použitie v náročných prevádzkových podmienkach, čo umožňuje jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich zariadení.

Servisný nástroj SensoIO je ideálnym nástrojom pre vývojové a servisné práce. So zariadením USB-IO-Link Master možno všetky potrebné nastavenia uskutočniť rýchlo a ľahko na PC alebo notebooku.

Chcete sa dozvedieť viac informácií?

Napísať správu
Zavřít