Zdroje vyhladeného napätia

V ponuke nájdete široký sortiment napájacích zdrojov vyhladeného napätia so vstupným napätím od 230 V do 400 V a výstupným od 12 V do 24 V od výrobcu AXIMA. Poskytujú vyhladené nestabilizované napätie pre napájanie systémov merania, regulácie, automatizácie a riadenia priemyselných zariadení a technologických celkov. Vybavené sú interným istením výstupu proti skratu, pomocou automobilovej poistky.

Filtre 0 3
Technické
Vstup
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výrobce
Vstup
Vstup označuje proud, který zprostředkovává kontakt s okolím.
Vstupní napětí
Vyberte rozsah hodnôt
Vstupní napětí je fyzikální veličina, které odesílá do zařízení informace o napětí. [V]
Výstupní napětí
Výstupní napětí je fyzikální veličina, která informuje o napětí zevnitř zařízení. [V]
Výrobce
AXIMA nabízí možnost výběru zboží od několika prestižních dodavatelů.
vstupní napětí
360 - 420 V
výstupní napětí
24 V
výstupní proud
40 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
3f
vstupní napětí
400 V
výstupní napětí
12 V
výstupní proud
8 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
2f

Napájecí zdroj vyhlazeného napětí

AXSZ3V10  |  1 0287 01 0
axsz3.png
vstupní napětí
V
výstupní napětí
24 V
výstupní proud
10 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
3f
Technická podpora a cenové ponuky
Drahomír Štastný
Vedúci prevádzky