Dopyt 0

Siemens

https://www.siemens.com/cz/cz/home.html
Siemens AG je konglomerátna spoločnosť, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov elektroniky na svete. Siemens bol založený Wernerom von Siemensom v Berlíne v roku 1847, na základe jeho vynálezu – telegrafu, ktorý používal strelku na ukazovanie písmen Morseovej abecedy. Medzinárodné vedenie sídli v Berlíne a Mníchove. Celosvetovo v roku 2006 zamestnával Siemens a jeho dcérske spoločnosti 472 000 ľudí v 190 krajinách.

Video prezentácia

Siemens produkty a aplikácie

Portfólio Siemensu pokrýva riešenie pre oblasť priemyslu, energetiky, dopravy a verejnej infraštruktúry, technológie budov a zdravotníctva.

Produkty

Riadiace systémy

Spínacia a inštalačná technika

Motory

Meniče

Mechanické pohony

Inteligentné relé – modulárne

Aplikácie

  • Strojárenský priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Baliaci priemysel
  • Automatizácia
banner_dod
banner_dod