Dopyt 0

Sick

https://www.sick.com/cz/cs/
Spoločnosť založená v roku 1946 je so svojimi viac než 50 dcérskymi spoločnosťami a majetkovými účasťami i veľkým počtom zastúpení prítomna po celom svete. V obchodnom roku 2016 zamestnávala spoločnosť Sick na celom svete viac ako 8 000 pracovníkov a dosiahla v celom koncerne obrat takmer 1,4 miliardy Eur.

Video prezentácia

SICK v bodoch

Ako jeden z popredných výrobcov snímačov a tvorca riešení pre priemyselné odvetvia, vytvára SICK perfektný základ pre bezpečné a efektívne riadenie procesov pre ochranu ľudí pred nehodami a pre zabránenie vzniku ekologických škôd.

Banner_text_4

História

V spojení s presnou optikou a inteligentnou elektronikou pomáha svetelný lúč riešiť celý rad úloh. Dr. Erwin Sick rozpoznal už veľmi skoro tento potenciál a v roku 1946 založil vlastný podnik. Ten sa v nasledujúcich desaťročiach rozrástol v globálne pôsobiacu spoločnosť, ponúkajúcu inteligentné senzory a riešenia pre priemyselnú automatizáciu.

banner_text_1

Čo ich poháňa vpred

Schopnosť inovácie a flexibilita sú súčasťou identity spoločnosti Sick. Cieľom je vytvoriť etický kódex, v ktorom sú zakotvené hodnoty, nápady a plány do budúcna. Spolu so zásadami vedenia a spolupráce, predstavuje záväzný, celosvetovo platný rámec jednania pre všetkých zamestnancov a vedúcich pracovníkov.

Banner_text_3

Výskum a vývoj

Pre zabezpečenie vedúceho postavenia v silnom konkurenčnom prostredí sú potrebné stále investície do výskumu a vývoja. Riešenie spoločnosti SICK, či už sú to produkty, systémy alebo služby, majú predovšetkým jeden cieľ: Majú zákazníkom zjednodušiť život tým, že pomôžu zvládnuť zložitú problematiku.

SICK produkty a aplikácie

Portfóliom, siahajúcim od výrobnej automatizácie cez logistickú automatizáciu, až po procesnú automatizáciu, patrí spoločnosť SICK k popredným výrobcom senzorov.

Produkty

 • Systémy pre analýzu
 • Analyzátory plynov
 • Automatická identifikácia
 • Automatizačné optické závory
 • Bezpečnostné systémy a riešenia
 • Blokovacie zariadenia
 • Detekčné snímače
 • Dopravné senzory
 • Enkódery a snímače náklonu
 • Fluidná senzorika
 • Integračné produkty
 • Kamerové systémy
 • Magnetické senzory polohy valcov
 • Motor feedback systémy
 • Meranie TZL (prachových častíc)
 • Optoelektronická ochrana zariadení
 • Optoelektronické snímače
 • Registračné snímače
 • Sens Control – bezpečnostné riadiace systémy
 • SICK AppSpace
 • Snímače merania vzdialenosti
 • Softwarové produkty
 • Systémové riešenia
 • Ultrazvukové prietokomery plynu
 • Riešenie meracích a detekčných aplikácií

Aplikácie

 • Priemyselná automatizácia
 • Výrobcovia automobilov a dodávatelia
 • Spotrebný tovar
 • Elektronika
 • Potraviny a nápoje
 • Manipulačná a montážna technika
 • Obrábacie stroje
 • Baliace stroje
 • Farmaceutický a kozmetický priemysel
 • Tlačiarenský priemysel
 • Robotika
 • Polovodiče
 • Solárny priemysel
 • Veterná energia
 • Drevársky priemysel
 • Automatizácia v logistike
 • Riadenie budov
 • Zabezpečenie budov
 • Kuriérne, expresné, balíkové a poštové služby
 • Priemyselné vozidlá
 • Mobilná automatizácia
 • Obchod a distribučné centrá
 • Skladová a prepravná technika
 • Procesná automatizácia
 • Chémia, petrochémia a rafinéria
 • Stavba lodí, lodenice a subdodávatelia
 • Banský priemysel
 • Elektrárne
 • Odpad a recyklácia
banner_hlavni_1920_1
banner_hlavni_1920_1