Dopyt 0

Leuze

http://www.leuze.com/en/deutschland/
Leuze electronic vyvíja a vyrába už viac ako 50 rokov optoelektronické senzory, identifikačné systémy, systémy pre spracovanie obrazov a prenos dát, optoelektronické bezpečnostné senzory pre individuálnu automatizáciu. Leuze electronic je celosvetovo považovaný za jedného z čelných inovátorov v celej oblasti optosenzoriky v priemyselnej automatizácii.

Leuze electronic produkty a aplikácie

Kompletný sortiment od značky Leuze electronic, ktorý dodávame.

Produkty

Spínacie senzory

 • Optické senzory
 • Indukčné spínače
 • Kapacitné snímače
 • Ultrazvukové senzory
 • Senzory optických vlákien
 • Vidlicové snímače
 • Svetelné závesy
 • 3D senzory
 • Špeciálne senzory

Meracie senzory

 • Optické snímače vzdialenosti
 • Ultrazvukové snímače vzdialenosti
 • Snímače polohy
 • 3D senzory
 • Svetelné závory
 • Meranie vidlicových senzorov

Výrobky pre bezpečnosť práce

 • Optoelektronické bezpečnostné senzory
 • Bezpečnostné uzamykacie zariadenia, spínače a bezdotykové snímače
 • Bezpečnostné riadiace komponenty

Identifikácia

 • Identifikácia čiarového kódu
 • Identifikácia 2D kódu
 • Identifikácia RF

Prenos dát/ovládacie komponenty

 • Prenos dát
 • Modulárne pripojovacie jednotky
 • Riadiace bezpečnostné komponenty
 • Zdroje napájania

Spracovanie obrazu

 • Snímače svetelného rezu
 • Smart kamera
 • Priemyselná IP kamera

Príslušenstvo

Aplikácie

Dopravné a skladovacie systémy

Ochrana rúk a prstov, meranie výšky, prístupová ochrana, identifikácia prepravníkov (krabíc a pod.) a iné.

Baliace technológie

Kontrola konca role baliaceho materiálu, kontrola obsahu obalu, rozpoznávanie znakov a čítanie kódov, priemyselné spracovanie obrazu, priraďovanie balíkov do správnej schránky, a pod.

Manipulačná a montážna technológia

Detekcia objektov, čítanie kódov, identifikácia, kvalifikácia alebo testovanie súčastí a pod.

Automobilový priemysel

Zaistenie montážnych pracovísk, umiestňovanie objektov, testovanie súčastí a pod.

Eletronika

Detekcia čiarového a 2D kódu, porovnanie a testovanie obvodových dosiek, bezpečnosť prevádzky a iné.

Solárna energia

Kontrola a manipulácia s elektrickými článkami, membránami a sklom, prevádzková bezpečnosť a iné.

Obrábacie stroje

Bezpečnostné prístupové systémy, monitorovanie prítomnosti nástroja v dierovacej hlave, monitoring, či sú uzavreté dvere stroja a pod.

Grafický priemysel

Ochrana prstov na strojoch rezajúcich papier, identifikácia, kontrola kvality, počítanie produktov a iné.

Lekárska a analytická technika

Ochrana pred vonkajšími zásahmi, identifikácia činidiel, vzoriek, kontrola hladiny a uzáverov, a iné.

Drevospracujúci priemysel

Riadenie toku materiálu, umiestňovanie dosiek, meranie a tvarovanie dreva, a pod.

Leuze_electronic_uvodni
Leuze_electronic_uvodni

Video prezentácia