Dopyt 0

C.C.E.A. Srl

https://www.ccealights.com/cs/
Spoločnosť C.C.E.A. vyrába osvetľovaciu techniku pre pracoviská vo všetkých priemyselných odvetviach. Tridsať rokov skúseností je spojených s kvalitou a službou zákazníkom. Každé svietidlo je navrhnuté a vyrobené vo vlastnom závode vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, v súlade s platnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na osvetlenie pracovísk. Už pri svojom vzniku si spoločnosť C.C.E.A. vytýčila jasný cieľ: podieľať sa na efektívnom riešení osvetlenia pracovísk a pracovných strojov. C.C.E.A., svetlo pre Vašu prácu od roku 1985.
CCEA_uvodni_1
CCEA_uvodni_1

C.C.E.A. v bodoch

ccea_aplikace_2

Zakladateľ spoločnosti si bol vedomý, že na počiatku 80. rokov bolo osvetlenie pracovných miest v mnohých prípadoch obmedzené len na centrálne osvetlenie interiéru výrobnej dielne alebo haly. Súčasne bol presvedčený o tom, že tento druh osvetlenia nemôže vytvoriť optimálne podmienky pre pracovnú pohodu v príjemnom pracovnom prostredí.

ccea_produkty_3

Zrak pracovníkov bol po celodennej práci preťažený, čo sa prejavilo začervenaním a pálením očí s pocitom rezania, s následným negatívnym vplyvom na pracovnú výkonnosť. Začal preto navrhovať individuálne osvetlenie, najprv pre šijacie stroje. Stretol sa s okamžitým úspechom.

ccea_aplikace_4

V správnom osvetlení strojov a pracovísk vidíme jednu z možností, ako optimalizovať každú pracovnú činnosť, vykonávanú ako na malých strojoch tak aj vo veľkých priemyselných prevádzkach.

C.C.E.A. produkty a aplikácie

  • CNC a EDM stroje
  • Stroje pre potravinársky priemysel
  • Navádzacie systémy
  • Pracovné stoly a osvetlenie pre priemyselné prostredie
  • Šijacie stroje a stroje pre textilný priemysel
  • Inšpekčné úlohy a kontrola kvality
  • Frézy, sústruhy a vŕtačky
  • Lakovacie kabíny
###message