Napájacie zdroje a transformátory

Napájacie zdroje, meniče jednosmerného napätia a transformátory sú produkty určené pre napájanie systémov merania, riadenia a regulácie. Ďalej fungujú ako zdroje lineárne stabilizovaného a vyhladeného napätia. Jednosmerné meniče sú prvky, ktoré menia veľkosť jednosmerného napätia alebo prúdu. Pre spínanie sa používajú tranzistory a diódy, ako zásobník energie pri prevode sa používajú cievky a kondenzátory, pre galvanické oddelenie sa používajú impulzné transformátory.

Filtre 1 19
Technické
Vstup
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výrobce 1
Vstup
Vstup označuje proud, který zprostředkovává kontakt s okolím.
Vstupní napětí
Vyberte rozsah hodnôt
Vstupní napětí je fyzikální veličina, které odesílá do zařízení informace o napětí. [V]
Výstupní napětí
Vyberte rozsah hodnôt
Výstupní napětí je fyzikální veličina, která informuje o napětí zevnitř zařízení. [V]
Výrobce 1
AXIMA nabízí možnost výběru zboží od několika prestižních dodavatelů.
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
0 - 30 V
výstupní proud
20 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
1f
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
0 - 30 V
výstupní proud
40 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
1f
vstupní napětí
360 - 420 V
výstupní napětí
24 V
výstupní proud
40 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
3f
vstupní napětí
27,6 - 28 V
výstupní napětí
27,6 - 28 V
výstupní proud
10 A
typ výstupního napětí
DC

Spínaný stabilizovaný zdroj

AXSP2W20  |  2 0398 00 0
axsp2w20.png
vstupní napětí
195 - 460 V
výstupní napětí
22 - 27 V
výstupní proud
20 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
1f / 3f

Spínaný stabilizovaný zdroj

AXSP3P01  |  3 1907 00 2
axsp3p01.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
24 V
výstupní proud
1,3 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
1f

Zdroj pro nabíjení baterií

AXSP3P01N  |  3 2020 00 0
axsp3p01.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
27,6 V
výstupní proud
1,3 A
typ výstupního napětí
DC

Spínaný stabilizovaný zdroj

AXSP3P02012  |  3 2019 00 0
axsp3p02012.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
12 V
výstupní proud
2 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
1f

Zdroj pro nabíjení baterií

AXSP3P02012N  |  3 2021 00 0
axsp3p06.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
13,8 V
výstupní proud
2 A
typ výstupního napětí
DC

Zdroj pro nabíjení baterií

AXSP3P03N  |  3 2023 00 0
axsp3p03.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
20 - 28 V
výstupní proud
3 A
typ výstupního napětí
DC

Spínaný stabilizovaný zdroj

AXSP3P05012  |  3 2022 00 0
axsp3p05012.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
10 - 14 V
výstupní proud
5 A
typ výstupního napětí
DC
vstup
1f

Zdroj pro nabíjení baterií

AXSP3P05012N  |  3 2024 00 0
axsp3p06.png
vstupní napětí
195 - 265 V
výstupní napětí
10 - 14 V
výstupní proud
5 A
typ výstupního napětí
DC
Technická podpora a cenové ponuky